Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 30. 12. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka Přítomno je 4 z celkového počtu 7 zastupitelů. Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka, Josef Křivanec Program: Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele Schválení programu jednání Kontrola...

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Mečichov, konaného dne 9. 12. 2016 v zasedací místnosti OÚ Mečichov

Přítomni: Josef Sýkora, Bc. Petr Finěk, Petr Hrba, Pavel Klečka, Josef Křivanec Přítomno je 5 z celkového počtu 7 zastupitelů. Omluveni: Milan Klečka, Mgr. Tomáš Klečka Program: Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatele Schválení programu jednání Kontrola...