Územně plánovací dokumentace obce Mečichov

Územní plán Mečichov

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán Mečichov vydalo zastupitelstvo obce dne 28.2.2014
  • územní plán nabyl účinnost dne 21.3.2014
  • územní plán je k dispozici na OÚ v Mečichově, na MěÚ Strakonice, odboru rozvoje – úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic

 

Změna č. 2 Územního plánu Mečichov

Územní plán Mečichov, právní stav po změně č. 1, účinný od 15.7.2017

Územní plán Mečichov, účinný od 21.3.2014

Změna č. 1 Územního plánu Mečichov, účinná od 15.7.2017