Zastupitelstvo obce v období 2022-2026

Sýkora Josef                                starosta
Mgr. Klečka Tomáš                    místostarosta
Straka Petr                                  předseda kontrolního výboru
Mgr. Dvořáková Bohuslava      předsedkyně finančního výboru
Kadaně Josef                              člen kontrolního výboru
Klečka Pavel                               člen zastupitelstva
Bc. Finěk Petr                             člen zastupitelstva 

Výbory zřizované Zastupitelstvem obce Mečichov

Finanční výbor
Mgr. Dvořáková Bohuslava, předsedkyně
Ing. Kořánová Bohuslava, členka
Hokrová Karla, členka

Kontrolní výbor
Straka Petr, předseda
Straková Jitka, členka
Kadaně Josef, člen